Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng trị năm 2020 do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025.

Lễ công bố Cuộc thi Innovative Generation Phân hiệu Đại học Huế lần thứ I năm 2019. Ảnh: Tư liệu

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc thông qua đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, góp phần thực hiện hóa và nhân rộng các sáng kiến, các ý tưởng , các sản phẩm khởi nghiệp tiềm năng; Xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, thanh niên, người lao động và trong cộng đồng; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, các doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án có tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đối tượng dự thi

– Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (ưu tiên các dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).

– Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Lưu ý: Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mỗi nhóm cá nhân không quá 05 thành viên

Lĩnh vực dự thi

Cuộc thi ưu tiên các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển tỉnh Quảng Trị thuộc các lĩnh vực sau:

– Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm);

– Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu);

– Công nghệ thông tin – truyền thông;

– Công nghiệp phụ trợ – Cơ khí và tự động hóa;

– Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy Quảng trị phát triển.

Yêu cầu

– Các dự án dự thi phải mang tính sáng tạo, khả thi và áp dụng được trong thực tiễn đời sống , kinh doanh và sản xuất

Hồ sơ và thời hạn đăng ký

Hồ sơ dự thi (02 bộ đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chử 14, font chữ Times New Roman) bao gồm:

– Bản đăng ký (Biểu mẫu);

– Bản thuyết minh (Biểu mẫu);

– Các mẫu thiết kế sản phẩm, tài liệu khác do cá nhân, tổ chức gửi kèm nhằm làm sáng tỏ thêm dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nếu có).

Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại: Phòng Quản lý CN&SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị). Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ tháng 4/2020 và kết thúc vào ngày 15/8/2020./.